Tecuci, str. Alecu Russo, nr. 2-4

jud. Galați, cod. 805300

+40 720.618.142

apelabil între orele 9-20

Luni - Sambata: 9 - 17

Online ne puteti contacta 24/7

Nou cadru legislativ ptr agențiile imobiliare în 2023

Nou cadru legislativ ptr agențiile imobiliare în 2023

Agențiile imobiliare reprezintă un instrument indispensabil în procesul de intermediere al tranzacțiilor imobiliare. Acestea asigură atât vânzătorii, cât și cumpărătorii de servicii profesionale specializate, contribuind astfel la eficientizarea și securizarea tranzacțiilor.

Principalele servicii oferite de către agențiile imobiliare în procesul de intermediere sunt variate și adaptate nevoilor clienților. Printre acestea se numără cursurile de formare profesională, care asigură agenților obținerea cunoștințelor necesare pentru exercitarea activității de intermediere imobiliară în mod corect și eficient.

Aceste cursuri de formare profesională inițială au o durată de 180 de ore, din care 60 de ore reprezintă teorie, iar 120 de ore sunt dedicate practicii. De asemenea, agențiile imobiliare sunt obligate să se reatestarea la un interval de 3 ani, efectuând formare profesională continuă.

Nou cadru legislativ ptr agențiile imobiliare în 2023 | Un alt aspect important în activitatea de intermediere imobiliară este înregistrarea în Registru Electronic Național al Intermediarilor Imobiliari. Prin această înregistrare, agențiile imobiliare confirmă statutul lor legal și legitimitatea în exercitarea activității de intermediere imobiliară.

Asigurarea de răspundere civilă profesională este, de asemenea, un aspect esențial în activitatea agențiilor imobiliare. Această asigurare oferă protecție atât clienților, cât și agenților în situația în care survin daune ca urmare a erorilor sau neglijenței din partea agenților imobiliari.

Nou cadru legislativ ptr agențiile imobiliare în 2023 | Normele de conduită specifice aplicabile agenților imobiliari reprezintă ghidul etic și profesional pe care aceștia trebuie să-l urmeze în exercitarea activității lor. Aceste norme au rolul de a asigura un mediu de desfășurare corect și transparent al afacerilor imobiliare.

În 2023, industria imobiliară va suferi unele schimbări legislative importante. Aceste modificări legislative vor impacta în special desfășurarea activității de intermediere imobiliară și vor aduce noi standarde și reguli în acest domeniu. Este imperativ ca agențiile imobiliare să fie la curent cu aceste schimbări legislative și să le adapteze cât mai rapid activitatea în consecință.

Nou cadru legislativ ptr agențiile imobiliare în 2023 | Noutățile legislative propuse sunt următoarele:

 1. Reglementarea unei noi profesii liberale, cea de intermediar imobiliar, care va putea fi exercitată atât de persoane fizice (agent imobiliar), cât și de persoane juridice (agenții imobiliare);
 2. Definirea activităților profesionale specifice intermediarului imobiliar, precum și a rolurilor pe care acesta le poate avea în cadrul unei tranzacții imobiliare (intermediar exclusiv sau intermediar de tranzacție);
 3. Statuarea la nivel de principiu a obligativității exercitării activității profesionale exclusiv în baza unui contract cu clientul, încheiat în formă scrisă;
 4. Înființarea Registrului Electronic Național al Intermediarilor Imobiliari (RENII), ca mijloc transparent de evidență în care toți agenții imobiliari sunt obligați să se înscrie pentru a putea profesa;
 5. Condiționarea accesului în profesie de efectuarea unui curs de formare profesională inițială cu o durată 180 de ore, dintre care 60 de ore de teorie și 120 de ore practică, precum și condiționarea reatestării agenților imobiliari la un interval de 3 ani de efectuarea formării profesionale continue;
 6. Instituirea regulii potrivit căreia activitățile profesionale specifice de intermediere imobiliară pot fi desfășurate doar după obținerea Autorizației de agent imobiliar și înscrierea în RENII;
 7. Obligativitatea asigurării de răspundere civilă profesională a intermediarilor imobiliari;
 8. Introducerea unor norme de conduită specifice aplicabile agenților imobiliari în diferitele relații în care aceștia intră în legătură cu o tranzacție imobiliară intermediată, cu stabilirea unor drepturi și obligații clare în funcție de tipul de relație existentă între agentul imobiliar și partea / părțile tranzacției imobiliare;
 9. Preluarea unor norme generale privind protecția consumatorilor și particularizarea acestora prin norme specifice raporturilor de intermediere imobiliară, cu obligații de informare clare și precise în raportul juridic dintre un agent imobiliar și clientul său, stabilirea informațiilor obligatorii privind imobilul și tranzacția care trebuie furnizate dobânditorului sau înstrăinătorului, după caz, precum și reglementarea conținutului contractului de intermediere imobiliară;
 10. Opțiunea pentru implementarea reglementării de stat, prin desemnarea Autorității Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) în calitate de autoritate publică competentă pentru profesia de intermediar imobiliar;
 11. Stabilirea răspunderii profesionale a intermediarilor imobiliari prin reglementarea abaterilor disciplinare și a sancțiunilor aplicabile de către autoritatea desemnată în cazul nerespectării obligațiilor legale.

Nou cadru legislativ ptr agențiile imobiliare în 2023 | Procesul de selecție și evaluare a agențiilor imobiliare în vederea colaborării este un pas esențial pentru găsirea unui partener de încredere în tranzacțiile imobiliare. În general, aceasta implică o serie de verificări, cum ar fi verificarea acordării licenței de intermediere imobiliară, analiza portofoliului de proprietăți pe care agentul le-a intermediat în trecut, evaluarea calității serviciilor oferite și a satisfacției clienților anteriori.

În concluzie, agențiile imobiliare reprezintă un factor esențial pentru eficientizarea și securizarea tranzacțiilor imobiliare. Acestea oferă servicii profesionale specializate, respectând regulile și normele specifice activității de intermediere imobiliară. Cu noile schimbări legislative din 2023, este important ca agențiile imobiliare să fie la curent și să se adapteze rapid, oferind astfel un serviciu de cea mai înaltă calitate clienților lor.

URMĂREȘTE-NE ȘI PE...

© 2012-2023 > Agenția Imobiliară EXTREM Tecuci

Compare Listings

Title Price Status Type Area Purpose Bedrooms Bathrooms
error: Conținutul este protejat !!!